TORUS Roundabouts 5.0

De definitieve software voor het efficiënt ontwerpen van moderne rotondes

TORUS tilt de productiviteit naar een hoger niveau met volledige controle en feedback tijdens het rotonde-ontwerpproces. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om optimale enkelstrooks, meerstrooks en turborotondes te ontwerpen, die voldoen aan de veiligheids- en doorstromingseisen.

Alle dynamische aspecten binnen één ontwerp

Aangestuurd door het bewezen AutoTURN® algoritme, is TORUS het eerste rotonde-ontwerppakket waarbij de rijcurven bepalend zijn voor de rotonde geometrie. Deze innovatieve benadering maakt het mogelijk om real-time en interactief te ontwerpen en dynamisch de layout van de rotonde te bewerken. Het gebruiksgemak en de flexibele wijze waarop doorrijsnelheden, zichtlijnen en bochtstralen inzichtelijk worden gemaakt, zijn features die de ontwerpers gelijk zullen opvallen en waarderen.

De eerste ontwerpsoftware voor turborotondes
TORUS Roundabouts 5.0 Video

De volgende evolutie in rotonde-ontwerp

De nieuwe TORUS Roundabouts 5.0 introduceert een aantal nieuwe functies voor het ontwerp van turborotondes en het toetsen van rijcurven en doorrijsnelheden op cirkelvormige en niet-cirkelvormige rotondes. Deze nieuwe versie vertegenwoordigt de meest geavanceerde rotonde-ontwerpsoftware tot nu toe. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om rotondes te ontwerpen die voldoen aan de vereisten voor doorstroming, veiligheid en ruimtegebruik.

Voertuigafhankelijk ontwerp voor aangepaste Rotonde-layouts
TORUS 4.0 video

TORUS verlegt de grenzen voor efficiënt en flexibel ontwerpen van rotondes. Met verbeterde ontwerpfuncties, waarbij de rijcurven van maatgevende voertuigen bepalend zijn voor de rotonde-geometrie, is het nu mogelijk om gelijktijdig meerdere varianten te ontwerpen en te toetsen.

De Voordelen van TORUS

Ontwikkeld door ingenieurs en getest in GPS veldstudies

TORUS werd over een periode van 2 jaar ontwikkeld door Transoft Solutions' team van ingenieurs, in nauwe samenwerking met onze software-ontwikkelaars. Aan de daadwerkelijke ontwikkeling van TORUS ging een nauwgezet onderzoek vooraf, waaronder een uitgebreide GPS veldstudie om het algorithme te testen en de kwaliteit van de simulatie-output te waarborgen.

Gepatenteerde technologie

TORUS levert een unieke en productiviteitsverhogende benadering in het ontwerpen van rotondes. Aangedreven door het AutoTURN rijcurvepakket, gebruikt TORUS de bochstralen en snelheden van voertuigen als ontwerpcriteria.

Met TORUS rijdt u de voertuigen als het ware door de rotonde om de layout te bepalen (waarbij de ontwerprichtlijnen leidend zijn voor de grotere geometrisch elementen). Het cruciale verschil met traditionele ontwerpmethoden is dat toetsing voor rijcurve, doorrijsnelheid en zichtlijnen al dynamisch zijn geïntegreerd binnen het ontwerp. De gegenereerde rotonde is een dynamisch component. Wanneer de ontwerper één van de parameters verandert, dan wordt deze aanpassing real-time in de overige rotonde-elementen doorberekend.

TORUS Live Webinars

TORUS Roundabouts webinar Wilt u meer weten over de mogelijkheden van TORUS? Registreer vandaag nog voor een live webinar presentatie en ontdek waarom TORUS een "must-have" applicatie is voor rotonde-ontwerpers. Klik hier om de webinar kalender te raadplegen.

--------------------------------------------------->